ابزارهای تناسب اندام

محاسبه میزان مصرف آب روزانه شما

require
require
require require

شما باید بنوشید...... آب در روز

محاسبه میزان چربی بدن شما

require
require
require require
require  

چربی بدن شما ......

توضیحخانم‌هامردان
مقدار توصیه شده:20-25%8-14%
بزرگسالان در ایالات متحده، میانگین :22-25%15-19%
چاق :30+%25+%

محاسبه شاخص توده بدنی شما

require
require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese
دکمه بازگشت به بالا